مشخصات فردی و زندگینامه
نام:حسن
نام خانوادگی:ابراهیم زاده
پست الکترونیک:hebrahimzadeh@yahoo.com
نخصص ها:ادبیات فارسی

زندگی نامه

حسن ابراهیم زاده در سال 1344 در شهر بغداد دیده به جهان گشود. تحصیلات ابتدایی تا مقطع دوم دبیرستان را در شهر ایلام سپری و آنگاه در سال 1361 وارد حوزه علمیه آشتیان و سپس حوزه علمیه قم شد. در کنار تحصیل، فعالیتهای نگارشی خود را آغاز کرد. مخاطب نوشتارهای وی اغلب قشر جوان است. وی زمینه مطالعاتی و نگارش خود را در حوزه های سیره و حیات علمای شیعه، جریان شناسی نهضت روحانیت و نقد مسائل سیاسی اجتماعی و رسانه ای روز جهت داده است. ایشان بنامهای مستعار حسن ملکشاهی و ... نیز در برخی از مجلات و روزنامه ها قلم می زند. وی که در کنار بهره گیری از اساتید فقه و اصول، تفسیر و اخلاق حوزه، به مدت ده سال در جلسات نقد و بررسی مرکز ادبی حوزه شرکت کرده است، به مناسبتهای مختلف، نگارش متون کوتاه و بلند ادبی را نیز در برنامه نگارشی خود دارد.