یانکی ها خر خوب می خرند.
24 بازدید
محل نشر: دیدار آشنا / 44
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی