قلی خان، خان نبود دزد بود.
43 بازدید
محل نشر: ديدار آشنا / شماره 14 / مرداد 1380/ صفحه 32
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی