دوم خرداد و تاوانی که انقلاب برای آن پرداخت.
50 بازدید
محل نشر: ديدار آشنا / شماره 54 / دي و بهمن 1383 / صفحه 34 ، 35
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی