عاشورای خمینی (ره) هنوز بوی سیب می دهد.
35 بازدید
محل نشر: ديدار آشنا / شماره 55 و 56 / اسفند 1383 و فروردين 1384 / صفحه 30 ، 31
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی