ساقی عطش/ متن ادبی در بزرگداشت «سینه زن دو کوهه ، شهید دایی محمد بیطرفان»
45 بازدید
محل نشر: ماهنامه دیدار آشنا/ شماره 55 و 56/ اسفند 83 و فروردین 48 / صفحه 32 و 33
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی