سرمه معرفت/ قطعه کوتاه/ در رثای میرزا مهدی آشتیانی ، فیلسوف بزرگ
49 بازدید
محل نشر: ويژه نامه صحيفه حوزه/ روزنامه جمهوري اسلامى/ صفحه ادب و نقد/ شماره 30/ مهر 1
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی