افطارهای خونین / (ترور روزه داران توسط سازمان منافقین)
44 بازدید
محل نشر: ماهنامه فرهنگ كوثر / سال سوم شماره 34 / سال 1378 / صفحه 19 الي 23
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی