موریانه ای که سند طلائی را تهدید می کند / (تحلیلی بر خطر نهضت آزادی برای سند چشم انداز بیست ساله
39 بازدید
محل نشر: ماهنامه فرهنگ پويا /پیش شماره 4 / آذر ماه 1383 / صفحه 18 الي 23
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی