مدیران زن در دولت جهانى
44 بازدید
محل نشر: ویژه نامه در انتظار خورشید/ ماهنامه پرسمان/ پیش شماره سوم/ آبان ماه 1380
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی