خدا هیچ قلمداری را بی قلم نکند./ (به یاد طلبه نویسنده و محقق مرحوم عباس عبیری)
50 بازدید
محل نشر: ماهنامه پرسمان / سال سوم شماره 17 / بهمن 1382 / صفحه 3
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی