او یک ملت بود / (به یاد شهید بهشتی)
44 بازدید
محل نشر: پيش شماره يازدهم / ماهنامه پرسمان / تيرماه 1381
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی