شکوه یک فتوا / (به مناسبت اعلام فتوای قتل سلمان رشدی توسط امام راحل (ره)
45 بازدید
محل نشر: پرسمان / سال دوم / شماره پنجم / بهمن 1381 / صفحه 2
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی