نگاه زیبای ابوذر زمان / (به یاد آیت الله سید محمود طالقانی) / ضمیمه ادبیات داستانى
43 بازدید
محل نشر: ماهنامه پرسمان / سال سوم/ شهريور 1382 / شماره 24
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی