چه خوش بود که برآید به یک کرشمه دو کار / (به یاد آیت الله محمد تقی بافقی)
49 بازدید
محل نشر: پرسمان / شماره 27 / سال چهارم / آذر 1383 / صفحه 2
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی