نقطه تسلیم / (به یاد طلبه همکار، مرحوم عبدالحسین محمدی)
50 بازدید
محل نشر: پرسمان / شماره 30 / سال چهارم / اسفند 1383 / صفحه 31
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی